Warka (Heineken) aktywacja in-store

14 lipca 2020

Piwo w sklepie latem oznacza wysoką rotację, pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego zapasu i wyróżniającej się ekspozycji.

Jeżeli jeszcze uda się dodatkowo wyjść poza strefę piwa z tzw. secondary placement, to mamy idealną aktywację in-store.

TAGI: TradeMarketing, ProDisplay, InStoreActivation, fmcg, heineken, grupazywiec, warka

Czytaj więcej