Sztuczna Inteligencja w handlu detalicznym

Adam Beniowski
Adam Beniowski
09 kwietnia 2019

Sektor handlu detalicznego upatruje ponad 340 miliardów dolarów możliwych korzyści w projektach bazujących na sztucznej inteligencji.

Według najnowszego raportu przeprowadzonego na próbie 400 międzynarodowych sieci detalicznych, przez Capgemini, upatruje się ponad 340 miliardów dolarów w możliwych korzyściach z zaimplementowania projektów opartych na Sztucznej Inteligencji (z angielskiego Artificial Intelligence czyli AI).

Wszystkie 400 sieci objętych badaniem, zajmowało się wdrożeniem AI, a projekty charakteryzowały się różnym poziomem wdrożenia. Przeanalizowano przypadki w 43 krajach, pod względem dojrzałości zastosowanych rozwiązań, kompleksowości i oczekiwanych benefitów. Ponad 250 sieci zostało poddanych pogłębionym analizom w drugim etapie. Tych 250 podmiotów, to TOP 250 sieci detalicznych na świecie w oparciu o dochody, na bazie rankingu Bloomberga za rok 2017.

Ponad 28% badanych przypadków wskazywało pracę przy projektach AI, w różnej fazie rozwoju, wg danych na październik 2018. Co warte jest podkreślenia ilość projektów AI w badanej próbie wzrosła o 700% w ciągu 2 lat.

Wykres 1. Wzrost ilości projektów AI (2016 jako baza 100%).

 

AI in retail wykres-2

Widać wyraźnie zainteresowanie przodujących sieci handlowych Sztuczną Inteligencją. Wg badaczy, to zainteresowanie jest jeszcze większe wśród liderów tej wybranej i tak przodującej części branży. W TOP 100 podmiotów ponad 41% już pracuje przy projektach AI, co oznacza, że ta technologia jest wdrażana przez blisko 50% więcej podmiotów niż w całej badanej próbie TOP 250. W TOP 100 znajdują się sieci o rocznym dochodzie przekraczającym 10 miliardów dolarów. Te firmy ze swoich budżetów przeznaczonych na IT, które zazwyczaj wahają się miedzy 5% a 10% dochodu, nawet 24% przeznaczają na AI. W krajach zachodniej Europy, najbardziej zaangażowane są sieci angielskie, blisko 40% tych sieci inwestuje w AI.

Jeżeli chodzi o penetrację AI w zależności od sektora handlu to dominują sklepy zajmujące się sprzedażą wielu kategorii (42% tych sieci inwestuje w AI), najmniejszą penetrację wykazują sieci specjalistyczne (ok 18%).

Wykres 2. Penetracja wykorzystania AI w podziale na sektor.

AI w handlu wykres-2-pl

Jak wynika z badań, największe sieci spożywcze, takie jak Auchan, Sainsbury czy Morrisons, używają AI głównie do analizy danych z systemów CRM, programów i kart lojalnościowych. Zdarza się również łączenie danych z tych systemów z zewnętrznymi źródłami danych, np. danymi pogodowymi. Sieci te bazują politykę promocyjną w oparciu o taką złożoność danych.

AI wykorzystywane jest znacznie częściej przez firmy osadzone mocno online do analizy i np. przedstawiania spersonalizowanych ofert kupującym. Mówi się o tym, że ten poziom wykorzystywania AI pochodzi z DNA handlowców online, gdyż ich dostęp do danych był od dawna znacznie szerszy a jak wiadomo Sztuczna Inteligencja lubi dane.

Niemniej jednak wyraźnie widać, iż sieci sklepów działające w „realu”, mają dużo do nadrobienia w dziedzinie wykorzystywania AI. Wspomniane powyżej, wykorzystanie AI w CRM, lata temu było już wdrożone przez graczy online takich jak Amazon. Jedynie 10% sieci sklepów fizycznych wykorzystuje AI, podczas gdy dla sklepów online jest to blisko 70%.

Innym, wciąż posiadającym olbrzymią przestrzeń do wykorzystania AI, jest obszar analizy obrazu. O ile w poprzednich zastosowaniach, komplet danych wejściowych, był dostępny w systemach na wejściu do projektu, o tyle w przypadku analiz danych z obrazów, potrzebny był rozwój systemów pozyskujących te dane. Wyzwaniem było np. ułożenie produktów na półkach pod różnym kątem (np. odłożone przez Kupujących). Obecnie, algorytmy AI identyfikujące produkty, czy materiały POS na zdjęciach, zostały na tyle rozwinięte, że kolejne wdrożenia są wyłącznie kwestią czasu.

Wyraźnie widać, że zastosowanie AI do rozpoznawania obrazów, mimo jego potencjału, jest nadal na bardzo niskim poziomie:

1. Ilość podmiotów, które rozpoczęły projekty AI wzrosła w ciągu ostatnich 2 lat siedmiokrotnie.

2. Tylko 10% sieci detalicznych z „fizycznymi” sklepami używa AI.

3. Blisko 70% przypadków użycia AI przez te sieci, to zastosowanie do metod, które można określić jako mało nowatorskie.

4. AI do rozpoznawania obrazów stosowane jest na sensowną skalę przez jedną na 250 sieci.

AI do rozpoznawania obrazów idealnie wpisuje się w handel detaliczny, w fizyczne sklepy. Oto kilka przykładów, wyobraźmy sobie, że:

1. Informacje o dostępności produktów lub ich braku są dostępne natychmiast. Do tego nie są to dane systemu magazynowego, ale informacje z pozycji najważniejszej osoby w sklepie, czyli Klienta.

2. Na bieżąco kierownictwo sieci może monitorować przez system AI dostępność zaplanowanych promocji, a w tym:

  • Fizyczną obecność produktów promocyjnych na wskazanych ekspozycjach.
  • Obecność i aktualizację cen.
  • Fizyczną obecność materiałów właściwych POS.

3. Wdrożenie planogramów dla kategorii, które powstają jako efekt badań zachowań konsumenckich i mają zwiększać sprzedaż.

Przed AI jeszcze duża przyszłość, to rynek, który dopiero się buduje, a korzyści z zastosowania tego typu rozwiązań już wyceniane są przez ekspertów na ponad 340 miliardów dolarów. Przed sieciami olbrzymie wyzwanie, które może zrewolucjonizować handel tradycyjny, pytanie tylko kto pierwszy wykorzysta szansę, kto zdobędzie przewagę i wykorzysta przełomową technologię do celów optymalizacji swojego biznesu.

baner-PBS-blog-01-pl

TAGI: photorecognition, retail, aiinretail, ai