Chopin Vodka aktywacja in-store

17 kwietnia 2020

In the previous post, we incorrectly assigned the ownership of the Chopin brand which in fact belongs to Podlaska Wytwórnia Wódek "Polmos" S.A.

However, we invariably emphasize that the photo below shows the example of an amazing exposition. The use of piano refers to the namesake of the brand – Frederic Chopin. A consistent exposition, exclusive in every dimension. 

TAGI: btl, prodisplay, storeactivation, chopinvodka, polmos

Czytaj więcej

Chopin Vodka aktywacja in-store

17 kwietnia 2020

W poprzednim poście błędnie przypisaliśmy własność marki Chopin, która w rzeczywistości należy do Podlaskiej Wytwórni Wódek „Polmos” S.A.

Niezmiennie jednak podkreślamy, że mamy tu przykład fantastycznej ekspozycji produktu. Użycie fortepianu nawiązujące do patrona marki - Fryderyka Chopina. Ekspozycja jest spójna, ekskluzywna w każdym wymiarze.

TAGI: btl, prodisplay, instoreactivation, chopinvodka, polmos

Czytaj więcej